Kategorie sklepu


Dane kontaktowe
MegaZasilanie.pl
tel. kom.: 574375110
więcej »
Zaloguj się

nie pamiętam hasła!
zarejestruj się

Artykuły

Wybierz dział

Wyjaśnienie oznaczeń w sklepie


Status zamówienia:

Nowe-Zamówienie złożone w sklepie zostało potwierdzone przez Klienta,jednak nie opłacone

Przyjęte do realizacji-Płatność została odebrane,zamówienie zaakceptowane.Wysyłka jest w trakcie realizacji.

Potwierdzone-Zamówienie zostało potwierdzone przez Klienta,wysyłka jest w trakcie realizacji (dotyczy wyłącznie przesyłek pobraniowych oraz towarów odbieranych osobiście,z płatnością gotówkową.

Przesyłka wysłana-Przesyłka została wysłana zgodnie z ustaleniami Klienta Zamawiającego

Zwrot przesyłki-Przesyłka została zwrócona do nadawcy.Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie.Zwrot może nastąpić np.w przypadku błędnie podanego adresu odbiorcy bądź gdy przesyłka nie zostanie przez Klienta odebrana.W takiej sytuacji Klient może zostać obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z ponowną wysyłką towaru(tylko jeżeli zwrot wystąpił z winy Adresata).W przypadku odmowy dopłacenia towar nie zostanie wysłany ponownie do czasu uregulowania należności.

Zrealizowane-Status nadawany po 30 dniach od realizacji,jeżeli przesyłka nie została zwrócona a Klient nie zgłosił w tym czasie reklamacji dotyczącej przesyłki.

Niepotwierdzone-Klient nie potwierdził nowego zamówienia poprzez kliknięcie w e-mail automatycznie wysyłany do Zamawiającego.W przypadku nie otrzymania wiadomości z linkiem potwierdzającym złożone zamówienie,Klient proszony jest o kontakt ze Sklepem

Anulowane-Zamówienie zostało unieważnione przez Administratora(na prośbę Kupującego lub z innych przyczyn).Klient zostanie o tym fakcie poinformowany w celu wyjaśnienia.

Usunięte-Zamówienie zostało usunięte przez Administratora.Klient zostanie o tym fakcie poinformowany w celu wyjaśnienia.

Czas oczekiwania-okres liczony od następnego dnia roboczego po przyjęciu opłaty bądź potwierdzeniu przez Klienta zamówienia z płatnością przy odbiorze,w trakcie którego przesyłka zostanie zrealizowana.

Status na magazynie:

Dostępny od ręki-produkt dostępny w sklepie do natychmiastowego odbioru bądź wysyłki w ilości sztuk 1 bądź więcej.

 

 

Neutralny-towar jest dostępny,wysyłka zrealizowana zostanie po odebraniu przelewu/potwierdzeniu przesyłki pobraniowej w czasie podanym na stronie produktu (czas oczekiwania)zwykle wynosi on 14-21 dni roboczych

 

Produkt na zamówienie-Towar sprowadzany na indywidualne zamówienie Kupującego,czas realizacji takich zamówień jest z reguły dłuższy niż w przypadku towarów o statuie neutrealny.Przewidywany czas realizacji zamówienia to ilość dni roboczych (czas oczekiwania)podane na stronie produktu,liczone od dnia następnego po odebraniu przelewu.Czas realizacji zamówień towarów (dostępny na życzenie) może ulec zmianie

Dostępny na życzenie-produkt o utrudnionej dostępności i bardzo długim czasie oczekiwania.Czas realizacji takich zamówień jest potwierdzany indywidualnie i wynosi ponad 3 miesiące nawet do pół roku.

 

Numer katalogowy-indywidualny numer przypisany każdemu produktowi w Sklepie.

Dostępna ilość-szacowana ilość dostępnych egzemplarzy danego produktu.Może ulec zmianie więc w przypadku chęci zakupu większych ilości,należy najpierw upewnić się czy żądana ilość jet obecnie dostępna.

Waga produktu-przybliżona waga danego produktu.W zależności od wagi dostępne są różne opcje wysyłk

Zmiany w polityce prywatności od dnia 25.05.2018r

Z dniem 25.05.2018r następuje zmiana treści Polityki Prywatności - przedstawia się następująco: Administratorem danych osobowych Użytkowników sklepu Megazasilanie.pl jest. PEPER Rychlewski Piotr z siedzibą Rossiniego Gioacchino 11 lok 39 03-289 WARSZAWA REGON: 142027902 NIP: 118-074-68-29 Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i ich ochrony zawarte są w Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik do Regulaminu. Z klauzulą informacyjną Użytkownik może się zapoznać przy rejestracji w sklepie megazasilanie.pl lub w Polityce Prywatności. pod adresem https://megazasilanie.pl/polityka/ O ile nic innego wprost nie wynika z niniejszego dokumentu, poszczególne zwroty mają znaczenie nadane im w treści Regulaminu sklepu Megazasilanie.pl Administratorem danych osobowych Użytkowników sklepu Megazasilanie.pl jest PEPER Rychlewski Piotr z siedzibą Rossiniego Gioacchino 11 lok 39 03-289 WARSZAWA REGON: 142027902 NIP: 118-074-68-29 Użytkownicy mogą się kontaktować pod adresem mailowym: mega-akumulatory@wp.pl Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu: realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem megazasilanie.pl (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO); wypełnienia obowiązku prawnego administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO); marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO); dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem megazasilanie.pl. Dla uzyskania dostępu do usług świadczonych w ramach sklepu megazasilanie.pl niezbędne jest założenie Konta poprzez podanie adresu e-mail. Uzyskanie dostępu do szerszego zakresu usług sklepu megazasilanie.pl może wymagać podania następujących danych: imię; nazwisko; numer telefonu komórkowego; adres kontaktowy; numer rachunku bankowego; numer NIP. 6. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Administrator zapewnia Użytkownikom prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Operatora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez administratora jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez administratora podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami na rzecz Użytkowników w ramach funkcjonowania sklepu megazasilanie.pl, to jest Przewoźnikom (zgodnie z ust. 13 poniżej), operatorowi płatności (zgodnie z ust. 13 poniżej), a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Operatora, to jest partnerom świadczącym: usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, usługi marketingowe, usługi windykacyjne, usługi księgowości, rachunkowości, usługi doradcze, konsultacyjne. Dane osobowe Użytkowników, korzystających z usług świadczonych za pośrednictwem sklepu megazasilanie.pl są przekazywane Przewoźnikom wskazanym każdorazowo przez Użytkowników w procesie zlecania Usługi. Dane przewożnoików zawarte są w pkt 49 , 50 Przekazanie danych osobowych następuje . na podstawie umów zawartych pomiędzy sklepem megazasilanie.pl a Przewoźnikami, niezwłocznie po wykonaniu przez Użytkownika wszystkich opisanych Regulaminem oraz Regulaminem Przewoźnika działań wymaganych do nadania przesyłki, w celu obsługi procesu przesłania przesyłki nadanej przez Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności on-line za świadczone przez Operatora Usługi, są przekazywane operatorowi płatności spółce: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. . PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349(„firma PayPal”). Usługa jest świadczona na rzecz zarejestrowanych użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Więcej informacji na temat sposobów kontaktowania się z firmą PayPal można znaleźć tutaj Przelewy24 Dane grupy: DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł PayPro Sa 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł Przekazanie dotyczy danych osobowych Użytkownika niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A , PayPal , Przelewy24 Imię; Nazwisko; Adres; nr konta bankowego; oraz następuje: w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A , PayPal , Przelewy24 płatności za świadczone usługi lub przekazania Nadawcy środków pobranych przez Przewoźnika z tytułu usługi „za pobraniem” (COD) zgodnie z punktem 6.7 Regulaminu bądź środków przekazywanych przez Przewoźników w wyniku postępowania reklamacyjnego, niezwłocznie po wyborze przez Użytkownika w sklepie megazasilanie.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Jeżeli Użytkownik wprowadza w sklepie megazasilanie.pl dane osób trzecich do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług sklepu megazasilanie.pl, w szczególności zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez narzędzia w ramach sklepu megazasilanie.pl , w zależności od danej sytuacji Użytkownik udostępnia administratorowi dane osobowe osób trzecich albo powierza przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik oświadcza, że posiada uprawnienie do wprowadzenia danych osób trzecich w sklepie megazasilanie.pl, na przykład posiada stosowną zgodę osoby trzeciej. Jeżeli dochodzi do udostępnienia przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich, Administrator sklepu megazasilanie.pl staje się administratorem danych osobowych wobec wprowadzonych danych i w przypadkach przewidzianych przez prawo spełnia wtórny obowiązek informacyjny wobec danych osób pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dotyczą (zgodnie z art. 14 RODO). Jeżeli dochodzi do powierzenia przez Użytkownika przetwarzania danych osobowych, zastosowanie znajdują punkty od 21 do 22 poniżej, stanowiące umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem celem podjęcia negocjacji i zmiany treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Użytkownik powierza Administratorowi, w trybie art. 28 RODO, przetwarzanie danych osobowych w celu wynikającym z wprowadzenia danych osób trzecich przez Użytkownika w sklepie megazasilanie.pl i w zakresie wynikającym z wprowadzonych danych.Administrator może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w zdaniu poprzedzającym, w tym w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług określonych Regulaminem sklepu megazasilanie.pl Administrator zobowiązuje się : dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności RODO; nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane; zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych; do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO; pomagać Użytkownikowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO; po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwrócić wszelkie dane osobowe lub usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. udostępniać Użytkownikowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 RODO oraz umożliwiać Użytkownikowi przeprowadzenie audytów po uprzednim uzgodnieniu terminu audytu. 34.Administrator może powierzyć dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika do dalszego przetwarzania podwykonawcom po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika. W przypadku ogólnej zgody na korzystanie z podwykonawcy, administrator poinformuje Użytkownika o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podwykonawcy, dając tym samym Użytkownikowi możliwość wyrażenia uprzedniego sprzeciwu wobec takich zmian. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, jakie zostały nałożone na Administratora. Podwykonawcami Administratora są podmioty świadczące usługi techniczne m.in. hostingowe, dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, w związku z powierzeniem Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z usług takich podmiotów przez Administratora. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Użytkownika chyba, że obowiązek taki nakłada prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania administrator informuje Użytkownika, o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych przez Użytkownika danych osobowych administrator, bez zbędnej zwłoki, od wykrycia naruszenia, zgłasza je Użytkownikowi. Powierzenie przetwarzania zostaje zawarte na czas obowiązywania umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem sklepu megazasilanie.pl. W przypadku uzyskania przez Administrator wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z sklepu megazasilanie.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług w ramach sklepu megazasilanie.pl. Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników i innych użytkowników Internetu odwiedzających Serwis Sendit, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu z sklepu megazasilanie.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z sklepu megazasilanie.plt, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Plików Cookies stanowiąca zamieszczona pod następującym adresem https://megazasilanie.pl/polityka/ Regulaminy i dane Przewoźników: - DPD Polska; - UPS Polska; - Inpost - Poczta Polska - zakładka "Do pobrania" SENDIT.SA https://www.sendit.pl/regulamin