Kategorie sklepu


Artykuły

Wybierz dział

Zaloguj się

nie pamiętam hasła!
zarejestruj się

Nasz sklep akceptuje płatności PayPal
Dane kontaktowe
MegaZasilanie.pl
tel.: (48) 725291342
tel. kom.: 725291342
więcej »

Polityka zwrotów i wysyłka zamówień

1. Zwroty i wymiana są możliwe dla wszystkich artykułów Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

Z WYJĄTKIEM PRODUKTÓW SPECYFICZNYCH - TAKICH JAK JEDNORAZOWYCH LUB W KTÓRYCH PO PIERWSZYM UZYCIU ZACHODZĄ NIE ODWRACALNE ZMIANY

PONIEWAŻ WSZYSTKIE AKUMULATORY WYMAGAJĄ PRAWIDŁOWEGO UFORMOWANIA PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM (JEST TO CZYNNOŚĆ OBOWIAZKOWA WYKONYWANA PRZEZ KUPUJĄCEGO PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM) W WYNIKU CZEGO ZACHODZĄ NIE ODWRACALNE PROCESY CHEMICZNE WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ I DŁUGOŚĆ DZIAŁANIA  TO  AKUMULATORY MOŻNA ZWRACAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE NIE ŁADOWANE - MOŻNA JE TYLKO PRZYMIERZYĆ CZY PASUJĄ

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). o ochronie niektórych praw konsumentów można wtedy zrezygnować z zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny zwrotu (nie dotyczy zakupów na fvt -przedsiębiorca Wskazane w ustawie prawo dotyczy tylko sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Art. 3. 1. Przepisów ustawy Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.

PRZEPIS TEN NIE STOSUJE SIĘ do umów:zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu (50)złotych. Towar zwracany nie może nosić śladów używalności Koszt przesyłki zwrotnej BEZ PODANIA PRZYCZYNY ponosi Kupujący .Towar zwracany musi być dostarczony do wskazanej przez sprzedającego i ustalonej emailem siedziby serwisu lub magazynu przesyłką najlepiej rejestrowaną w ciągu 14 dni od daty zgloszenia ,po tym terminie zwrotu towaru nie przyjmujemy. 2. Brak możliwości zwrotu reguluje ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). 3. Do towaru należy dołączyć pismo o odstąpieniu od umowy oraz pełne dane do przelewu zwrotnego. 4. Warunkiem rozpatrzenia zwrotu jest dostarczenie wadliwego towaru na adres serwisu lub magazynu uzgodniony ze sprzedawcą emailem wraz z oryginałem paragonu

Ponieważ wysyłany do Państwa towar z kilku punktów magazynowych, prosimy o kontakt mailowy

mega-akumulatory@wp.pl podczas którego wskażemy poprawny adres wysyłki. . Oświadczenie o odstąpieniu od umowy: (Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczY numer oferty Data zawarcia umowy to data odbioru Imię i nazwisko Login Allegro Adres Data Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej) ADRES EMAIL mega-akumulatory@wp.pl Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: 1.W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru Brak odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Art. 3. 1. Przepisów ustawy Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm. nie stosuje się do umów:zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez sklep Megazasilanie będą rozstrzygane przez sądy powszechne.


Umowa jest uważana za nieważną a konsument ponosi odpowiedzialność finansową za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.